Werkwijze

Wie kan deelnemen?

Iedereen die zich betrokken voelt bij pleegzorg (en beschikt over e-mail) kan deelnemen aan het panel.

 

Dat zijn pleegkinderen, ouders, pleegouders, grootouders van pleegkinderen, kinderen van pleegouders, pleegzorgprofessionals, betrokkenen uit het netwerk van (pleeg)ouders en alle overige pleegzorg-gerelateerden (professionals van gecertificeerde instellingen, pleegzorgaanbieders, advocaten jeugdrecht, kinderrechters, onderzoekers pleegzorg, bestuurders, studenten, etc..)

 

Hoe werkt het?

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail met daarin het wachtwoord om in te loggen op de actuele vraag.

 

Maximaal 6 keer per jaar worden u vrijblijvend digitaal om hun mening gevraagd. Ook kan bijvoorbeeld opgeroepen worden tot deelname aan pleegzorg-onderzoeken. U bent tot niets verplicht en bepaalt zelf of u reageert op een vraag.

 

Telkens wanneer wij u een nieuwe vraag of stelling willen voorleggen, ontvangt u een mail met een nieuw wachtwoord waarmee u in kunt loggen.

Op deelname aan het Landelijk Pleegzorg Panel zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Afmelden kan eenvoudig door een e-mail te sturen.

 

Wat gebeurt er met de verkregen informatie?

Van de antwoorden op een vraag wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gedeeld met alle panelleden.

 

Onder resultaten leest u de belangrijkste resultaten en kunt u de verslagen downloaden.

 

De verkregen kennis en informatie wordt ingezet in de pleegzorgpraktijk door o.a. de politiek en/of de uitvoerende organisaties te informeren over de uitkomsten.

 

 

Het Landelijk Pleegzorg Panel is geheel afhankelijk van giften en donaties. Om het Landelijk Pleegzorg Panel te steunen met een donatie klikt u hier.