Resultaten

Het Landelijk Pleegzorg Panel heeft de afgelopen jaren (met dank aan onze leden) een schat aan informatie opgeleverd. Deze informatie is voor iedereen vrij toegankelijk.

 

 

 

Resultaten uit de laatste vijf enquêtes:

Vraag 30: Werving van pleeggezinnen

In deze enquête vroegen we de leden naar tips om nieuwe pleeggezinnen te werven en ook wat zij bijvoorbeeld vinden van de huidige campagne: “Supergewone mensen gezocht”. Het blijkt dat veel leden de beeldvorming in de campagne onrealistisch en te positief vinden. De belangrijkste tip was eigenlijk: zet meer in op het behouden van de huidige pleegouders.

Om het verslag te downloaden klik hier.

Om op Facebook over dit onderwerp met anderen van gedachten te wisselen klik hier.

Vraag 29: Ondersteuning in pleegzorg

Pleegzorg doe je niet in je eentje. Er zijn altijd meerdere mensen bij betrokken en om de eigen taken goed uit te kunnen voeren heeft elke betrokkene op veel momenten de inzet van andere betrokkenen nodig. Je kunt deze inzet naar elkaar zien als samenwerking. Je kunt het ook benoemen als wederzijdse ondersteuning. De uitslag van deze enquete was wederom verrassend. Deze enquête bevat meerdere signalen die naar ons idee reden zijn voor zorg en verder onderzoek.

Om het artikel te downloaden klik hier.

Vraag 28: Ruzie en conflicten in pleegzorg

In eerste instantie lijkt het mee te vallen met de meningsverschillen, ruzies en conflicten maar bij nadere beschouwing speelt er toch vaak meer op de achtergrond dan in eerste instantie zichtbaar is. Bijna 80% van de pleegouder-respondenten vindt het bijvoorbeeld moeilijk om tegen biologische ouders te zeggen wat ze denken en voelen. Het blijkt dat ruzie en conflicten ‘normaal’ zijn in pleegzorg, zeker de helft van de respondenten kan er over meepraten, en de gevolgen zijn vaak heftig. Genoemd worden onder andere: uithuisplaatsing en traumatisering. De beste manier om ruzies en conflicten bij te leggen én om ze te voorkomen is open met elkaar communiceren en elkaar serieus nemen.

Om het artikel te downloaden klikt u hier.

Vraag 27: Niet begeleide minderjarige vluchtelingen in pleegzorg

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat minderjarige asielzoekers, die alleen reizen, kunnen worden opgevangen in een pleeggezin mits: er goede begeleiding is voor de kinderen en de pleeggezinnen, er voldoende aandacht is voor de trauma’s van de kinderen, het contact met de eigen cultuur aandacht krijgt en het pleeggezin stevig in zijn schoenen staat.

Om het artikel te downloaden klikt u hier.

Vraag 26: Feestdagen in pleegzorg

Feestdagen kunnen voor kinderen in pleegzorg beladen dagen zijn. Juist tijdens deze dagen kunnen kinderen met de vraag worstelen: “Waar hoor ik nou eigenlijk thuis?”.

Om inzicht te krijgen in hoe pleegzorg-betrokkenen omgaan met feestdagen zijn aan de panelleden een aantal vragen voorgelegd. Uit de antwoorden blijkt dat bijna iedereen het belangrijk vindt dat er goed wordt nagedacht over hoe en met wie pleegkinderen belangrijke feestdagen doorbrengen. Er wordt echter niet vanzelfsprekend overlegd over hoe en met wie pleegkinderen belangrijke feestdagen doorbrengen. Veel pleegzorg-betrokkenen zijn dan ook niet tevreden over hoe het nu gaat.

Om het artikel te downloaden klikt u hier.

 

Alle resultaten chronologisch op een rij  (vanaf mei 2009)

 

Ik wil graag geïnformeerd worden als er nieuwe resultaten worden gepubliceerd.

 

Het Landelijk Pleegzorg Panel is geheel afhankelijk van uw giften en donaties. Om het Landelijk Pleegzorg Panel te steunen klikt u hier.