Algemene voorwaarden en privacybeleid Landelijk Pleegzorg Panel

Als u zich aanmeldt als deelnemer van het Landelijk Pleegzorg Panel, zal uw informatie worden opgeslagen in de database van het Landelijk Pleegzorg Panel.
Alle beschikbaar gestelde persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en de geheimhouding van uw informatie heeft onze hoogste prioriteit.

 

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en om u te e-mailen met betrekking tot vragen en nieuwsbrieven met resultaten en samenvattingen. De gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden of om u iets te verkopen.

 

Alle data die per vraag worden verzamelt, worden anoniem verwerkt en samengevat in een rapport met eindresultaten.

 

Persoonlijke informatie wordt nooit gepubliceerd zonder uw toestemming.

De rechten van de panelleden

Uw medewerking als panelleden aan het Landelijke Pleegzorg Panel is in iedere fase volkomen vrijwillig. Uw anonimiteit wordt strikt gewaarborgd.

 

Panelleden hebben toestemming om de uitgewerkte resultaten van vragen, waaraan u uw medewerking hebt verleend, ter verbetering van de pleegzorg te publiceren of anderszins bekend te maken, mits ongewijzigd, volledig en uitsluitend met bronvermelding (vermelding: Bron: Landelijk Pleegzorg Panel, www.pleegzorgpanel.nl).

 

De uitgewerkte resultaten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 

Aan de uitgewerkte resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Indien u besluit om uw panellidmaatschap te beëindigen, kunt u dit kenbaar maken via een mail naar info@pleegzorgpanel.nl. Uw gegevens worden verwijderd uit de database van het Landelijk Pleegzorg Panel en u ontvangt geen panelvragen meer.

 

Via hetzelfde mailadres (info@pleegzorgpanel.nl) kunt u ons benaderen wanneer u vragen of opmerkingen hebt. Elke door ons ontvangen e-mail wordt gelezen en individueel beantwoord, dit kan (buiten de vakantieperiode) drie tot vijf werkdagen duren.

 

Contact met derde partijen

Het Landelijk Pleegzorg Panel levert nooit ongevraagd persoonlijke informatie aan derde partijen. Alle verzamelde gegevens worden samengevoegd en als geheel geanalyseerd. Uw identiteit zal nooit worden gekoppeld aan specifieke informatie of antwoorden zonder dat u hiervoor persoonlijk toestemming verleend. In het uitzonderlijke geval dat een opdrachtgever toegang tot uw persoonlijke gegevens wenst, zal contact met u worden gezocht. Wanneer u ons geen toestemming verleent, zullen uw gegevens niet worden verstrekt.
Als u toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven in een vorm die het mogelijk maakt dat u persoonlijk herkend wordt, dan wordt eerst aan u vermeld aan wie de informatie zal worden verstrekt en voor welke doeleinden het zal worden gebruikt.

 

Ook worden eventuele externe partners of opdrachtgevers, welke via het Team Landelijk Pleegzorg Panel in contact met u worden gebracht, nadrukkelijk geïnformeerd dat de informatie niet mag worden gebruikt voor enig doel buiten het onderzoek en dat de ontvanger van de informatie ermee instemt zich te houden aan deze bepalingen.

Veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen

Het bestuur van het Landelijk Pleegzorg Panel neemt strikte maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. We maken gebruik van firewalls en beschermingssystemen om de integriteit en betrouwbaarheid van uw gegevens te waarborgen.
De toegang tot alle persoonlijke informatie is beperkt tot enkele medewerkers.

Berichtgeving bij veranderingen

Onze algemene voorwaarden en privacybeleid worden periodiek herzien en verbeterd waar noodzakelijk. Elke verandering zal voor het ingaan van de verandering aan de panelleden worden gemeld.

Kinderen en jonge mensen

De deelname van pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders wordt aangemoedigd. We zijn extra zorgvuldig om de veiligheid en de privacy van jonge mensen te waarborgen, daarom worden (pleeg-)kinderen jonger dan 14 jaar nooit rechtstreeks benaderd voor deelname aan het Landelijke Pleegzorg Panel. Elk onderzoek met pleegkinderen en eigen kinderen van pleegouders die jonger zijn dan 14 jaar wordt geïnitieerd door de (pleeg-)ouder of voogd van de kinderen.

Legal Disclaimer

Ondanks het feit dat wij alles doen om de privacy van de panelleden te waarborgen, kan het noodzakelijk zijn om persoonlijke informatie vrij te geven, wanneer dit wettelijk vereist is en wij geloven dat deze maatregel nodig is om een wettelijke procedure te volgen.

Contact

Wanneer u nog vragen hebt omtrent deze voorwaarden en privacyverklaring, kunt u zich richten tot het bestuur van het Landelijk Pleegzorg Panel: info@pleegzorgpanel.nl