Aanbevelingen

Ook een aanbeveling schrijven om het werk van het Landelijk Pleegzorg Panel te ondersteunen? Graag!

Schrijf uw recensie in het oranje vlak hierboven.

 

Een donateur:

Onze motivatie om het panel te ondersteunen heeft te maken met onze doelgroep, namelijk kinderen en volwassenen met hechtingsproblematiek. Dit komt bij pleegkinderen (en vaak ook bij hun ouders) veelvuldig voor en zij vormen dan ook een groot deel van onze cliënten. Wij merken zeer regelmatig dat kennis, kunde en ervaring op gebied van pleegzorg en hechtingsproblematiek nog erg te wensen overlaat. Wij zijn dan ook erg blij met een organisatie, die pleegzorg duidelijk onder de aandacht brengt en hoe ingewikkeld dit soms kan zijn, maar ook welke mogelijkheden het kan bieden. En ook waar en hoe er nog verbetering mogelijk is op gebied van samenwerken met ouders en met andere hulpverleners, behandeling en begeleiding van de betrokken kinderen en hun systemen. En die oog heeft voor alle verschillende betrokkenen: ouders, pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, familie, hulpverleners en scholen.

Met vriendelijke groet, Krista Schaeffer-van Leeuwen (Melody PsyCare GGZ)


Een lezer:

Wat een uitgebreide informatie! Hier word veel nuttig werk verzet. Ik hoop dat dit panel veel wordt geraadpleegd.


Pleegzus en ex-pleegkind:

Het pleegzorgpanel onderzoekt dingen in de pleegzorg. Iets wat erg belangrijk is als we pleegzorg willen optimaliseren. Er worden niet alleen beleidsmakers ondervraagd, maar ook pleegkinderen en pleegouders zelf: de uitvoerders. Dit vind ik erg belangrijk. Want zeg nou zelf: als jij wilt weten of een product goed is, ga je dan naar de makers ervan of naar de gebruikers?


Begeleider pleegzorg/ medewerker communicatie:

Ik denk dat dit panel een enorme aanvulling kan zijn in de steun die pleegouders bij de opvang van hun pleegkinderen kunnen gebruiken.

Het is tevens een belangrijk instrument voor de mensen die professioneel in de pleegzorg werkzaam zijn om te weten wat er bij pleegouders leeft en welke visies en meningen over allerlei pleegzorgitems er zijn.


Het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland:

Het Landelijke Pleegzorg Panel is van groot belang voor Pleegouders en Ouders en Grootouders. Er wordt te weinig aandacht besteed aan deze doelgroepen. Met het Landelijke Pleegzorg Panel komt er tenminste meer duidelijkheid waar Pleegouders en Ouders tegen aan lopen en kunnen deze beter gesignaleerd en aangekaart worden.


Stichting Alexander:

Stichting Alexander denkt dat het Landelijk Pleegzorg Panel de potentie heeft om onderzoek, praktijk en betrokkenen dichter bij elkaar te brengen. De combinatie van onderzoeksmethoden met het willen realiseren van een betere leefwereld sluit erg aan bij de visie van Stichting Alexander. Onderzoek waarbij kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen op een manier die bij hen past dragen wij een warm hart toe.

(Stichting Alexander is een niet-commercieel, landelijk instituut voor jongerenparticipatie en actiegericht jongerenonderzoek.)


Pleegouder:

Er wordt (door het panel) gekeken naar pleegzorg in alle lagen van de organisatie, zowel intern als extern. Daarnaast is het onbevooroordeeld en plaatst het vraagstukken in de brede context zonder te willen inzoemen of oordelen over een specifiek vraagstuk.

Iedere betrokkene kan zijn opmerkingen kwijt. Meningen naast elkaar zetten is erg leerzaam en leidt tot verbetering van pleegzorg.


Gezinsvoogd:

Ik vind het een prima initiatief om ervaringsdeskundigen vragen voor te leggen. Hiermee wordt een breder draagvlak voor de ontwikkelingen binnen de pleegzorg gecreëerd.


Manager Zorg instelling Jeugd en Opvoedhulp:

Het Landelijk Pleegzorg Panel zorgt voor gerichte informatie die daardoor bijdraagt aan een betere en sterkere zorg voor het pleegkind. En tegelijkertijd ook de positie van pleegouders kan versterken.


Hoofdredacteur Mobiel:

Het Landelijk Pleegzorg Panel is een handige manier om meningen te peilen en informatie te delen over pleegzorg. De panelleden komen uit allerlei geledingen van de samenleving, maar hebben één ding gemeen: hun betrokkenheid bij pleegzorg. Daarom werkt Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, graag samen met het Landelijk Pleegzorg Panel.