Stichting Landelijk Pleegzorg Panel

 

 

Het Landelijk Pleegzorg Panel is het enige internet-panel in Nederland dat bestaat uit (ervarings)deskundigen vanuit alle geledingen binnen pleegzorg. Enkele malen per jaar wordt aan panelleden hun mening gevraagd over een bepaald thema. De uitkomsten worden gebruikt voor verdere verdieping binnen de brede pleegzorgpraktijk.

 

Het panel biedt de unieke mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen tussen alle betrokken doelgroepen en daarmee bij te dragen aan meer onderling begrip binnen pleegzorg.

Meer kennis en begrip van ieders visie komt de samenwerking binnen pleegzorg ten goede, waardoor pleegkinderen dezelfde kansen kunnen gaan krijgen in de maatschappij als alle andere kinderen.

Ons panel bestaat momenteel (mei 2016) uit  445 leden, waaronder veel pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gezinsvoogden, andere hulpverleners en onderzoekers.

We hopen de komende tijd meer (ex-) pleegkinderen en ouders te verwelkomen!

 

Volg ons ook op Twitter.


12 enthousiaste ambassadeurs gezocht

Vind jij het een uitdaging om de prachtige resultaten onder de aandacht te brengen van beslissers! Meld je dan snel!

Klik hier om verder te lezen.

 

 

Hoe mensen uit de pleegzorgpraktijk het panel zien

“Het Landelijke Pleegzorg Panel is van groot belang voor pleegouders en (groot)ouders. Met het Landelijke Pleegzorg Panel komt er meer duidelijkheid waar pleegouders en ouders tegen aan lopen en kunnen deze zaken aangekaart worden.” (Het Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland)

 

“Er wordt (door het panel) gekeken naar pleegzorg in alle lagen van de praktijk. Daarnaast is het onbevooroordeeld en plaatst het vraagstukken in de brede context zonder te willen oordelen.” (Pleegouder)

 

“Ik denk dat dit panel een enorme aanvulling is bij de opvang van pleegkinderen. Het is  een belangrijk instrument voor de mensen die in de pleegzorg werkzaam zijn om te weten wat er bij anderen leeft en welke visies en meningen er zijn over allerlei pleegzorgitems.” (Pleegzorgwerker)

 


Stichting Landelijk Pleegzorg Panel bedankt zijn donateurs

Het Landelijk Pleegzorg Panel is voor uitvoering van haar doelen geheel afhankelijk van giften en donaties.

 

Waarom Melody PsyCare GGZ doneert aan het Landelijk Pleegzorg Panel: ‘Wij merken zeer regelmatig dat kennis, kunde en ervaring op gebied van pleegzorg en hechtingsproblematiek nog erg te wensen overlaat. Wij zijn dan ook erg blij met een organisatie die pleegzorg duidelijk onder de aandacht brengt en hoe ingewikkeld dit soms kan zijn, maar ook welke mogelijkheden het kan bieden. En ook waar en hoe er nog verbetering mogelijk is op gebied van samenwerken met ouders en met andere hulpverleners, behandeling en begeleiding van de betrokken kinderen en hun systemen. En die oog heeft voor alle verschillende betrokkenen: ouders, pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, familie, hulpverleners en scholen.’

 

Klik hier om te zien welke organisaties het Landelijk Pleegzorg Panel ondersteunen.
Melody PsyCare GGZ, Spirit, Janivo, Stichting Juvent, Stichting Boschhuysen, Stichting het Fonds van Teet Luitgens, Stichting N. van Ballegooijen Fonds, Stichting Univé Helpt.