Stichting Landelijk Pleegzorg Panel

 

 

Iedereen die met pleegzorg te maken heeft of krijgt, heeft zijn persoonlijke ervaringen, overtuigingen en visie.

 

In het Landelijk Pleegzorg Panel delen alle (ervarings)deskundige betrokkenen hun ervaringen en meningen. Over steeds wisselende thema’s.

 

Het enige internet-panel in Nederland waar de veelheid aan pleegzorgkennis samenkomt. 

 

De uitkomsten gebruiken voor verdieping van de pleegzorgpraktijk.

 

Het panel biedt de unieke mogelijkheid om uw kennis en ervaring uit te wisselen. Het draagt daarmee bij aan meer onderling begrip binnen pleegzorg.

Meer kennis en begrip van ieders visie komt de samenwerking binnen pleegzorg ten goede. Zodat pleegkinderen dezelfde kansen kunnen gaan krijgen in de maatschappij als alle andere kinderen.

 

 

Het panel bestaat momenteel (juni 2017) uit 461 leden, waaronder veel pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gezinsvoogden, andere hulpverleners en onderzoekers. We hopen steeds meer (voormalig-)pleegkinderen, kinderen van pleegouders en ouders van uithuisgeplaatste kinderen te verwelkomen!

 

 

 

 

 12 enthousiaste ambassadeurs gezocht

Vind jij het een uitdaging om de inspirerende panelresultaten onder de aandacht te brengen van beslissers! Meld je dan! Zodat we nog meer van dit mooie werk kunnen verspreiden!

Klik hier om verder te lezen.

 

Wat mensen uit de pleegzorgpraktijk over het panel zeggen

 

“Het Landelijke Pleegzorg Panel is van groot belang voor pleegouders en (groot)ouders. Met het Landelijke Pleegzorg Panel komt er meer duidelijkheid waar pleegouders en ouders tegen aan lopen en kunnen deze zaken aangekaart worden.” (Het Oudernetwerk Jeugdzorg)

 

“Er wordt (door het panel) gekeken naar pleegzorg in alle lagen van de praktijk. Daarnaast is het onbevooroordeeld en plaatst het vraagstukken in de brede context zonder te oordelen.” (Pleegouder)

 

“Dit panel is een enorme aanvulling bij de opvang van pleegkinderen. Het is een belangrijk instrument voor de mensen die in de pleegzorg werkzaam zijn om te weten wat er bij anderen leeft en welke visies en meningen er zijn over allerlei pleegzorgitems.” (Pleegzorgwerker)

 

 


Stichting Landelijk Pleegzorg Panel bedankt zijn donateurs

Het Landelijk Pleegzorg Panel is voor uitvoering van haar doelen geheel afhankelijk van giften en donaties.

 

Waarom Melody PsyCare GGZ doneert aan het Landelijk Pleegzorg Panel: ‘Wij merken zeer regelmatig dat kennis, kunde en ervaring op gebied van pleegzorg en hechtingsproblematiek nog erg te wensen overlaat. Wij zijn dan ook erg blij met een organisatie die pleegzorg duidelijk onder de aandacht brengt en hoe ingewikkeld dit soms kan zijn, maar ook welke mogelijkheden het kan bieden. En ook waar en hoe er nog verbetering mogelijk is op gebied van samenwerken met ouders en met andere hulpverleners, behandeling en begeleiding van de betrokken kinderen en hun systemen. En die oog heeft voor alle verschillende betrokkenen: ouders, pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, familie, hulpverleners en scholen.’

 

Klik hier om te zien welke organisaties het Landelijk Pleegzorg Panel ondersteunen.
Melody PsyCare GGZ, Spirit, Janivo, Stichting Juvent, Stichting Boschhuysen, Stichting het Fonds van Teet Luitgens, Stichting N. van Ballegooijen Fonds, Stichting Univé Helpt.