Stichting Landelijk Pleegzorg Panel

 

Iedereen die met pleegzorg te maken heeft of krijgt, heeft zijn persoonlijke ervaringen, overtuigingen en visie.

In het Landelijk Pleegzorg Panel delen alle (ervarings)deskundige betrokkenen hun ervaringen en meningen. Over steeds wisselende thema’s.

Het enige internet-panel in Nederland waar de veelheid aan pleegzorgkennis samenkomt. 

De uitkomsten gebruiken voor verdieping van de pleegzorgpraktijk.

 

Het panel biedt de unieke mogelijkheid om uw kennis en ervaring uit te wisselen. Het draagt daarmee bij aan meer onderling begrip binnen pleegzorg.

Meer kennis en begrip van ieders visie komt de samenwerking binnen pleegzorg ten goede. Zodat pleegkinderen dezelfde kansen kunnen gaan krijgen in de maatschappij als alle andere kinderen.

 

Het panel bestaat momenteel (juni 2017) uit 461 leden, waaronder veel pleegouders, pleegzorgbegeleiders, gezinsvoogden, andere hulpverleners en onderzoekers. We hopen steeds meer (voormalig-)pleegkinderen, kinderen van pleegouders en ouders van uithuisgeplaatste kinderen te verwelkomen!

 

Het bestuur van Stichting Landelijk Pleegzorg Panel zoekt nieuwe bestuursleden 

…die pleegzorg een warm hart toedragen.

 

Het panel biedt een inspirerende omgeving en mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van pleegzorg in Nederland.

Het bestuur komt 4 – 6 maal per jaar samen. Bestuursleden werken in de tussentijd zelfstandig aan de taken uit hun takenpakket. Tussentijdse afstemming gebeurt vooral via de moderne media. De werkzaamheden als bestuurslid zijn onbetaald. Eventuele reiskosten worden wel vergoed.

 

–> Lid werkgroep panelvragen

Het Landelijk Pleegzorg Panel werkt met een kleine werkgroep met als taak het vertalen van signalen uit de pleegzorgpraktijk naar enquêtes die voorgelegd worden aan de panelleden en het helpen vertalen van de resultaten naar conclusies en aanbevelingen. De panelvragen vormen de basis van het Landelijk Pleegzorg Panel.

Je bent samen verantwoordelijk voor het repeterende proces van vragen formuleren, analyseren en verslaglegging. Je werkt nauw samen met  het bestuur.

We zoeken een planmatig ingestelde en communicatief vaardige procesuitvoerder.

Heb je (enige) kennis van onderzoek en het opzetten en analyseren van (on-line)enquêtes of de wens dat te leren? Ben je inspirerend, nieuwsgierig en heb je een open blik? Stuur dan je CV en motivatie naar: info@pleegzorgpanel.nl t.a.v. Secretariaat o.v.v. bestuursvacature voorzitter werkgroep panelvragen.

Affiniteit met de diversiteit binnen pleegzorg is een pré.

 

 

–>Voorzitter/Fondsenwerver

Als voorzitter/fondsenwerver voor het Landelijk Pleegzorg Panel ben je binnen het bestuur verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contact tussen de bestuursleden en met (potentiële) sponsoren.

We zoeken een enthousiast en overtuigend bestuurslid met een heldere visie op aanjagen en fondsenwerving; Iemand die, in samenwerking een uitvoerbaar plan van aanpak kan maken en het bestuur voorgaat in de te volgen strategie.

Heb je kennis van bestuurswerk binnen een klein, vrijwillig team en/of fondswerving? Ben je een echte netwerker? Ben je positief ingesteld en volhardend in je doelen?  Stuur dan je CV en motivatie naar: info@pleegzorgpanel.nl t.a.v. Secretariaat ovv bestuursvacature voorzitter/fondsenwerver.

Affiniteit met pleegzorg en een breed netwerk zijn een pre.

 

–> Public Relations

Als bestuurslid PR heb je een centrale rol binnen het bestuur. Je bent verantwoordelijk voor promotie van het panel én voor het uitdragen en verspreiden van de panelresultaten. De promotie staat in dienst van de werving van nieuwe panelleden, opdrachtgevers en donateurs. Je bent de contactpersoon voor externe opdrachtgevers en werkt binnen het bestuur nauw samen met de fondsenwerver en voorzitter werkgroep panelvragen.

We zoeken een teamplayer die de mogelijkheden van (moderne) media kent en deze kan toepassen, iemand die weet hoe hij/zij de brede pleegzorgdoelgroep kan vinden en kan aanspreken met dat wat het panel te bieden heeft.

Heb je ervaring met en een heldere visie op PR en kun je een uitvoerbaar plan van aanpak maken en het bestuur adviseren over de te volgen strategie? Kun je resultaten van het panel vertalen naar mogelijkheden op het gebied van PR en ben je in staat in te spelen op de actualiteit? Stuur dan je CV en motivatie naar: info@pleegzorgpanel.nl t.a.v. Secretariaat ovv bestuursvacature PR.

Affiniteit met pleegzorg en een breed (pleegzorg-)netwerk zijn een pre.

 

–> 12 enthousiaste ambassadeurs gezocht

Vind jij het een uitdaging om de inspirerende panelresultaten onder de aandacht te brengen van beslissers! Meld je dan! Zodat we nog meer van dit mooie werk kunnen verspreiden!

Klik hier om verder te lezen.

 

 

 

Wat mensen uit de pleegzorgpraktijk over het panel zeggen

 

“Het Landelijke Pleegzorg Panel is van groot belang voor pleegouders en (groot)ouders. Met het Landelijke Pleegzorg Panel komt er meer duidelijkheid waar pleegouders en ouders tegen aan lopen en kunnen deze zaken aangekaart worden.” (Het Oudernetwerk Jeugdzorg)

 

“Er wordt (door het panel) gekeken naar pleegzorg in alle lagen van de praktijk. Daarnaast is het onbevooroordeeld en plaatst het vraagstukken in de brede context zonder te oordelen.” (Pleegouder)

 

“Dit panel is een enorme aanvulling bij de opvang van pleegkinderen. Het is een belangrijk instrument voor de mensen die in de pleegzorg werkzaam zijn om te weten wat er bij anderen leeft en welke visies en meningen er zijn over allerlei pleegzorgitems.” (Pleegzorgwerker)

 

 


Stichting Landelijk Pleegzorg Panel bedankt zijn donateurs

Het Landelijk Pleegzorg Panel is voor uitvoering van haar doelen geheel afhankelijk van giften en donaties.

 

Waarom Melody PsyCare GGZ doneert aan het Landelijk Pleegzorg Panel: ‘Wij merken zeer regelmatig dat kennis, kunde en ervaring op gebied van pleegzorg en hechtingsproblematiek nog erg te wensen overlaat. Wij zijn dan ook erg blij met een organisatie die pleegzorg duidelijk onder de aandacht brengt en hoe ingewikkeld dit soms kan zijn, maar ook welke mogelijkheden het kan bieden. En ook waar en hoe er nog verbetering mogelijk is op gebied van samenwerken met ouders en met andere hulpverleners, behandeling en begeleiding van de betrokken kinderen en hun systemen. En die oog heeft voor alle verschillende betrokkenen: ouders, pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, familie, hulpverleners en scholen.’

 

Klik hier om te zien welke organisaties het Landelijk Pleegzorg Panel ondersteunen.
Melody PsyCare GGZ, Spirit, Janivo, Stichting Juvent, Stichting Boschhuysen, Stichting het Fonds van Teet Luitgens, Stichting N. van Ballegooijen Fonds, Stichting Univé Helpt.