Stichting Landelijk Pleegzorg Panel

 

Het Landelijk Pleegzorg Panel stopt per 1 januari 2019.

 

Na vele jaren de visies, meningen en verbetersuggesties van zowel pleegouders, ouders, jongeren, als professionals en andere betrokkenen te hebben gedeeld is het besluit gevallen.

 

Per 1 januari 2019 wordt het panel opgeheven. De website met daarop alle resultaten, blijft nog enkele maanden langer in de lucht. Als u de resultaten wilt behouden, kunt u deze tot 23 februari 2019 van de website downloaden.

 

Wij hebben 10 jaar lang met veel plezier geïnventariseerd wat er leeft in pleegzorgland. Telkens waren we weer verrast over de bijzondere resultaten.

 

De samenwerking met de redactie van Bij Ons/Mobiel, die de laatste jaren de resultaten van het panel bij een groter publiek onder de aandacht bracht, hebben we als heel inspirerend ervaren. Het bericht dat ook voor hen een einde komt aan de uitgave van het unieke pleegzorg(vak)blad, heeft mede bijgedragen aan ons besluit.

 

We willen je heel hartelijk bedanken voor de bijdragen die je hebt geleverd aan meer inzicht en begrip voor de vele betrokkenen in pleegzorgland.

 

En we vertrouwen erop dat je je inzet voor een duurzame pleegzorg om andere manieren blijft bieden.

 

Wellicht tot een ander moment.

 

 

met hartelijke groeten,

Team Landelijk Pleegzorg Panel